Skip to content

17 – MRCC-SAR 1

FINDING THE LONGITUDE

Op zee loopt een gevecht
tot in lengte van dagen en graden
als een schip op de klippen.

Ook voor hen was het nodig om
de tijd te vinden, 22 oktober 1707,
Maskelyne of Harrison, koninklijk of gewoon,
maker van horloges of bekend astronoom.

Klokken werken niet. Te veel deining
van water en mensen, van later en wensen.
En wat men wist, weet men niet op den duur:
dat veilig en uur nooit samengaan.

In de achttiende eeuw leek het wel alsof er nooit een
oplossing zou komen voor de gevolgen van het fout
navigeren op zee. Het Engelse parlement beloofde zelfs
20.000 pond aan wie het raadsel van de juiste lengte op zee
kon kraken. Daarvoor moet je immers de juiste lokale tijd
van twee plaatsen op aarde kunnen vergelijken. Met dat
tijdsverschil bereken je dan hoever ze van elkaar verwijderd
zijn in ooster- of westerlengte.

Het probleem was uiteraard: hoe kon men ergens op zee
weten hoe laat het precies in Londen was? Wie kon dus
de perfecte zee-klok maken? Het ene voorstel was al gekker
dan het andere. “Finding the longitude” werd zelfs een
uitdrukking voor al wie een of ander gek idee nastreefde.
Time was ticking voor wie zich toen op zee begaf.

Dat heikele probleem is ondertussen gelukkig overboord
gezet. Wat niet wil zeggen dat onze dagelijkse zee geen
diepdonkere gevaren meer kent. Haar waterbergend
vermogen is echt wel groot. En een klein lek doet zelfs
een groot schip zinken.

Hier zet het MRCC al hun zeilen bij! Het staat kort en
krachtig voor “Maritime Rescue and Coordination Centre”
(klopt ook in het Nederlands: “Maritiem Reddings- en
Coördinatie Centrum”). Als centraal meldpunt voor
ongevallen op zee coördineert, alarmeert, registreert,
rapporteert en evalueert het alles wat op zee is gebeurd.

Daarom staat er maar één mast op dit alziend glazen
bovenschip, dat onder één vrouwelijke vlag vaart,
maar permanent bemand wordt in een operator room.
Geen golven gaan hen te hoog om uur na uur dat druk
bevaren Noordzeegebied te beredderen en indien nodig
te redden.