Skip to content

28 – Ontwerp en beheer gebouwen

Het cijferloze horloge op de Albert I Promenade
werd in 1997 afgebroken. Op deze plaats wordt
het nog in leven gehouden …

 

Voor T. S. Eliot
“And the end of all our exploring
will be to arrive where we started…”

Waar de horlogetoren stond,
bleef plots haar schaduw op de dijk.

De ochtend brak toen anders
open in het tikken van de dag.

Een nieuwe klok dwong splinters
uit het jaarlandschap.

Golven rolden hun r’en,
klepperden met hun botenogen.

Het stampen van oude wijzers,
tikkende handen in je hoofd.

Maar tijd is teder en onvoltooid mooi.
Op leven staat geen punt.

Verandert de plaats, de kleur
van het herinneren niet.