Skip to content

29, 38, 39, 41, 42 – Schepencollege 2

29_c_Yvon_Poncelet_2015_2938_c_Yvon_Poncelet_2015_38

39_c_Yvon_Poncelet_2015_39 41_c_Yvon_Poncelet_2015_41 42_c_Yvon_Poncelet_2015_42

Hier moeten wel woorden vallen … Het schepencollege, of
college van burgemeester en schepenen, bestuurt de stad.
In Wallonië is dat het gemeentecollege. Niet te verwarren
met onze gemeenteraad die de schepenen aanstelt en de
volgorde bepaalt van wie de burgemeester tijdens zijn
afwezigheid vervangt.

Een schepen (een wethouder, un échevin, ein Schöffe,
an alderman) scheept zich meestal in. Van het werkwoord
schepen, scheepte, gescheept. Nooit af. In het belang van
de burger. Verbrandt zijn schip niet achter zich. Schepen
zijn blijkens hun constructie trouwens bestemd om te
drijven. Het schependom heeft daarom nood aan een
schependam. Om niet te verzinken in het vadems-diepewerk.

Die dam is … hun bureau. En nu begint pas echt het schaduw-
gevecht van woorden én foto’s. Want wat is een bureau?
Vooral … wat is de betekenis van de keuze van een
bureau (in de betekenis van schrijftafel) in een bureau
(in de betekenis van kantoor)? En bestaat er zoiets als
een “bureau van betekenis”? (niet te verwarren met
het Bureau van Betekenis2). En welke kenmerken zijn dan
van zeewaardig belang voor een goed schepencollege-bureau?
Zelfs de beste dossiervreters hebben een houvast. Daarom
dus dit vergelijkend bureau-onderzoek.

Uiteraard was daar fotogewijs een identiek perspectief
voor nodig. Liefst op zijn grote-vogels … om duidelijk
omvang, vorm, verhouding, kleur, positionering en
inbedding te kunnen vergelijken.

En hier komt u – éindelijk! – zelf op de proppen. Kijk.
Kijk en vergelijk. En kijk nog ‘s. Maak dan uw eigen
conclusie. Doe dat niet onbesuisd.
Succes.

 

(1) vademsdiep: woord teruggevonden in “Fragmenten uit
de Reizen en Onderzoeken in Sumatra, Gedaan op Last der
Nederlandsch-Indische Regering, in de Jaren 1833 tot 1838”

(2) Het Bureau van Betekenis, een Nederlands expertisebureau
voor talent- en leiderschapsontwikkeling en teambuilding
met behulp van … paarden