Skip to content

31 – Korpschef politie

Een korpschef jaag je niet zo gemakkelijk de gordijnen
in – dat spreekt voor zich. En hoewel het achterliggend
glasgordijn in fel contrast staat met het afgetekend
glimmend blauw ervoor, is het geen ijzeren of camou-
flerend gordijn. Het is eerder een vitrage die toont dat
een politiekorpschefhoofdcommissaris (voor wie scrab-
belt … zomaar een 32-letterwoord!) het lokale politie-
beleid resoluut transparanter maakt en lichter, maar
het ook beschermt en tempert.

Pierre Louis Joseph Schaken en Romain Constantin
Tilkens waren er in 1800 en 1900 al een lichtend
voorbeeld van.

En net als in alle goede Britse detectiveseries wordt
de korpschef daarin bijgelicht door een vrouwelijke
tweede hoofdcommissaris.