Skip to content

34 – Archief stadhuis

Dit is het theater van verloren gewaande woorden.
Rij aan rij aan rij opgesteld in het spaarzaam
verlichte ondergrondse van het stadhuis. Zinnen
van allerlei slag en soort worden hier nauwgezet
bijgezet in het schrijn van bewijsvoering tegen
de vergetelheid. Archiefmappen, steekkaarten,
plattegronden, met de hand geschreven vellen,
afspraken en cijfers, tot boek gebonden neerslagen
van verslagen. Van BE/SAO/SAB018:597-607 tot
BE/SAO/SAD1130/2012/45/20 – alles perfect te
ontcijferen zoals Turing dat met Enigma deed.

Soms wordt er ondubbelzinnig scherp rechtgesproken
over het voortbestaan. “Verwijderen vanaf 2020” en
zelfs “Vernietigen vanaf 2035” (die laatste kunnen
blijkbaar op minder medeleven rekenen) tegenover
“Permanent bewaren” (dat is dan voor héél erg lang).

Maak beneden opnieuw kennis met:

hinderlijke inrichtingen, drankgelegenheden en
tapperijen,handhaving en toezicht; archiefcollecties
in perfecte pasmaten (zoals ‘87 64 85’); belastingen
(mét bezwaren), op taxi’s die niet op de openbare
weg stationeren; maar ook ontslagingen van belasting,
en ontvangsten/onwaarden (wat net iets minder
makkelijk bekt); of 2916 oude organieke (klinkt alleen
maar muzikaal!) reglementen; rampendienst en oorlogs-
schade; secretarie en inventaris van het patrimonium
(da’s pas een mondvol); markten en mijnrechten;
grootboeken en grote (bijna overbevolkte)  boeken
vol geboortes, huwelijken en overlijdens;  brieven IN
(en dus ook brieven UIT); zelfs (visionaire?) ‘gas’-
dossiers … en zoveel meer ‘permanent te bewaren’
schriftelijke communicatie. Dit is echt een cursus
woordhoppen.

Vaak wordt er bovengronds opgevraagd. Dan graaft
men zich beneden vakkundig in en wordt het gevonden
artefact – archeologisch nauwkeurig – met gele papier-
tjes gemarkeerd om achteraf de werkelijkheid foutloos
te kunnen restitueren.