Skip to content

4 – Dienst cultuur

Lees je graag over Oostende? Of ga je liever naar
een lezing over een wereldoorlog? Schrijf je graag
gevoelens en gedachten uit? Schrijf je je liever in
voor een dag vol erfgoed? Of heb je artistieke
genen geërfd en wacht je op een dag van amateur-
kunst? Eet je graag je boterhammen in een park op?
Of heb je grotere muzikale honger? Wil je deze
nacht in musea verdwalen? Of dwaal je liever als
Hamlet op de wereld rond? Kijk je eerder Ensor dan
Spilliaert? Ga je graag naar gaanderijen? Of ga je
voluit voor een foto vol zonsondergang aan zee? …

Dat kan. Dat alles kan. De dienst cultuur organi-
seert, ondersteunt, belicht, stippelt en voert het
voor je – met de glimlach – uit.

Blijft alleen een bijna onoverkomelijk probleem:
nu nog kiezen!