Skip to content

50 – MRCC-SAR 2

In de achttiende eeuw leek het alsof er nooit een oplossing zou
komen voor de gevolgen van het fout navigeren op zee. Daarvoor
moest je immers de lokale tijd van twee plaatsen op aarde kunnen
vergelijken.

Hoe kon men op zee weten hoe laat het precies in Londen was? Wie
kon de perfecte zeeklok maken? Tea time was ticking voor wie zich
toen aan boord hees …

Dat zeezieke probleem is ondertussen gelukkig overboord gezet.
Wat niet wil zeggen dat onze dagelijkse golven geen diepdonkere
gevaren meer kennen. Hun waterbergend vermogen is echt wel
groot.

Daarom zet het MRCC – “Maritime Rescue and Coordination Centre” –
al haar zeilen bij. Als centraal meldpunt voor ongevallen op zee
coördineert het alles wat op het water gebeurt.

Dit alziend glazen bovenschip vaart onder vrouwelijke vlag en
wordt permanent bemand in een operator room. Geen golven
gaan hen te hoog om uur na uur dat druk bevaren Noordzeegebied
te beredderen én indien nodig te redden.