Skip to content

63 – keuken Sociaal Huis

Het Sociaal Huis van Oostende ligt in de Edith Cavellstraat.
Dat kan geen toeval zijn, als je weet dat dear old Edith
tijdens Wereldoorlog I haar verpleegsters in Brussel
opriep om alle gewonden te verzorgen, ongeacht hun
nationaliteit. Ook al had ze daarnaast een geheim
dienstschema, dat haar trouwens het leven kostte.

De toon is daarmee wel gezet. Als zoveel mensen vandaag
op hun honger worden gelaten, wordt dat een scherp koksmes.
Maar als de ene hand de andere wil wassen, worden ze allebei
schoon. Dus staat ‘zorgen voor’ bovenaan op het menu.

Dat doen ze niet efkes tussen de soep en de patatten.
Dagelijks worden maar liefst 1500 maaltijden bereid.
Voor rust-, buurt- en andere huizen. Van schelp over
boei tot boarebreker. En dat zet letterlijk grote ogen op.
Serieus uit de knollen gewassen keukenrobots draaien
op volle toeren tonnen puree en vol-au-vent à volonté.

Ook wie er werkt, doet dat met de energie van spoelend
water. Petje af – of toch beter ophouden voor de hygiëne –
voor wie zoveel anderen uit de puree wil helpen.