Skip to content

64 – archief Sociaal Huis

De witgepleisterde keldermuren met gewelfde plafonds
en kleine plankendeuren doen ongewild denken aan de
middeleeuwse voorgangers van dit Sociaal Huis. Abdijen
stonden toen al in voor de eerste hulp bij ongelijkheid.
EHBO voor kansarmen avant la lettre.

De kelders zijn zelfs een doorslagje van de doolhofbiblio-
theek in ‘De naam van de Roos’. Ook in de dienstverlening
kan je het spoor immers vlug bijster raken: informatie,
advies, hulp, bemiddeling, begeleiding, steun, opvang …
Net daarom is het Huis aanspreekpunt en doorgeefluik.
Om je dat voor de geest te kunnen halen, zijn doos 37830/1
en 37830/2 hier even uit de rekken gehaald.

Wie ooit een aanvraag deed, heeft een dossier. En alle
gegevens worden bijgehouden. In 20 onderverdelingen.
In opbergmappen van 1 tot 44130. Soms zitten ze met 2
in een doos, soms met 13 in een dozijn, soms zijn er voor
1 nummer 3 dozen nodig … al naargelang van de dosis
geluk die iemand ooit gekregen heeft.

Deze dozen dwingen je elkaar in de ogen te kijken. Zorgen
ervoor dat mensen opnieuw in onze wereld geboren
kunnen worden. “Opgepast voor het stoten van het hoofd!”,
staat hier beneden boven alle deuren. Als waarschuwing
voor het leven kan dat tellen.