Skip to content

De foto's uit Reeks 2.

25 – Logo Oostende

Wat … Wat, man? Aladdin en de wonderlamp? Ali Baba en de veertig Oostendenaars? Een mysterieuze fabel van Frank Adam? Een eigen versie van de Brieflezer van Vermeer? Een bladsnijder van onze Westerse ziel?… Deze Irakees snijdt van véél hout pijlen. Zijn mojo is het logo van Oostende. Hij haalt ons enthousiast door een ringetje. Bezeten door een…

Lees verder 25 – Logo Oostende

27 – Schepenbode

Welkom aan alle zoekende bezoekers in het stadhuis. Ik woon in het hoekhuis op de eerste verdieping en bewaar daar het evenwicht tussen informeren en lokaliseren in het doorsturen naar de bevoegde schepenen. Soms is dat wat schipperen. Ook met de tijd, maar ik hou het hoofd licht en in balans.…

Lees verder 27 – Schepenbode

30 – Grafisch atelier

Bekijk aandachtig dit grafisch orgel met zijn ideeën- lade,  vormenwind en kleurrijke ventielen om de juiste ontwerpen te toetsen. Elk heeft hier zijn pijpje – van affiche en brochure tot website. Elk heeft zijn balgje in lay-out en typo- grafie. Elk heeft zijn klepje in technische verwerking. Met de boventonen van Bekaert tot Van Doren, van Bruna…

Lees verder 30 – Grafisch atelier

31 – Korpschef politie

Een korpschef jaag je niet zo gemakkelijk de gordijnen in – dat spreekt voor zich. En hoewel het achterliggend glasgordijn in fel contrast staat met het afgetekend glimmend blauw ervoor, is het geen ijzeren of camou- flerend gordijn. Het is eerder een vitrage die toont dat een politiekorpschefhoofdcommissaris (voor wie scrab- belt … zomaar een 32-letterwoord!) het lokale politie- beleid resoluut…

Lees verder 31 – Korpschef politie

33 – Mercator

Mercator. Bijna volle 800 ton dik. Da’s dik. En bijna 80 meter lang. Da’s lang. Met dwarsscheepse ra-zeilen vooraan en langscheepse schoener-zeilen op de andere masten. Wel vijftien in z’n geheel. Da’s veel. Veel op één hoop. Was dwars(wind)ligger. Was schoolschip. Was Damiaan- en eilandvaarder. Was koersvaarder. Nu nog mercator…

Lees verder 33 – Mercator

34 – Archief stadhuis

Dit is het theater van verloren gewaande woorden. Rij aan rij aan rij opgesteld in het spaarzaam verlichte ondergrondse van het stadhuis. Zinnen van allerlei slag en soort worden hier nauwgezet bijgezet in het schrijn van bewijsvoering tegen de vergetelheid. Archiefmappen, steekkaarten, plattegronden, met de hand geschreven vellen, afspraken en cijfers,…

Lees verder 34 – Archief stadhuis

36 – Vuurtoren

Toen haar boek “The lighthouse” af was, schreef Virginia Woolf dat het ‘met kop en schouders uitstak boven al haar ander werk’. Dat is dan ook de bedoeling van een vuurtoren. Er bovenuit steken om lichtbaken te zijn, ankersteen en richtingwijzer. Om vermoeide schepen aan land te binden. Het maakt de zorgen van schippers dan ook…

Lees verder 36 – Vuurtoren

40 – Slipway

Een vissersboot werd met tegenzin het water ontzegd en drooggezet. Moest dringend worden opgelapt. Gelukkig heeft de Oostendse slipway op de Oosteroever het tandwiel van de tijd door- staan.  Het glooiend mechanisme houdt al jaren stand, niettegenstaande het opdrogen van visquota en geldstromen. “Slip sliding away”, zingt Paul Simon. Ook de slipways zijn van Amerikaanse origine. “Crandall Dry Dock…

Lees verder 40 – Slipway

44 – Magazijn

Iets hogerop – voorbij de loopgraven – vind je de chef magazijnier die zich vol overtuiging staande houdt. Stapelt massa’s uniformen als zandzakjes op. Loopt niet naast zijn schoenen, maar past voort- durend op zijn stappen en zijn tellen. Telt en houdt overzicht. Hier geen witte plekken op de landkaart van werkpakken. Hij moet kleur bekennen. Dit is…

Lees verder 44 – Magazijn

46 – Archief politie

Ooit ‘s – moedwillig of onbewust – een overtreding begaan? Achteraf te zwaar voor je hoofd om dragen? Daarna krampachtig blijven vasthouden aan dat oud schuldgevoel? Zoiets spreekt meer dan boekdelen … “Zand erover”, zou je kunnen zeggen. Al is het maar om er de oude inkt in deze boeken mee te hebben kunnen drogen, want vloeipapier…

Lees verder 46 – Archief politie

47 – Opslagplaats vlaggen

Hier geen favoritisme. Alles alfabetisch gerangschikt. Van territorium-uitbreiding of stiekeme coalities geen sprake. Geen onderlinge deals of voorakkoorden mogelijk, dat is duidelijk. Alle landen van de wereld komen hier samen uit de kast. De statenvlaggen liggen identiek in het vierkant geplooid naast elkaar. In identiek afgebakende houten vakjes. Alles ligt er zo overtuigend rustig…

Lees verder 47 – Opslagplaats vlaggen

48 – Bewegwijzering

Wegwijzers zijn er voor het wegverkeer, voor de bewegwijzering van bezienswaardigheden, voor straten en bedrijven, voor voetgangers, wandelaars, fietsen en motoren, in openbare gebouwen, en in allerhande kleuren. Wie weet nog de weg te wijzen in de manier waarop wegwijzers worden gebruikt om aan te geven hoe je ergens kunt geraken? Alles ligt in handen van de…

Lees verder 48 – Bewegwijzering